BLOCKCHAİN NEDİR? – Marka Mutfağı
Marka Mutfağı Blog

BLOCKCHAİN NEDİR?

2018’de Blok zinciri (blockchain) tanımı yapmak, 1990’larda interneti tanımlamak ile benzer bir durum. Blok zinciri teknik olarak verileri doğrulayan ve koruyan bir eşler arası ağ üzerinden çalışan veri bloklarını tanımlanır. Blok zinciri uygulamaları pazarlamacıların zorluklarına tamamen yeni çözümler oluştururken, diğer uygulamalar ise dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı daha güvenilir çözümler üretmeyi hedefler.

 

Eğer alıcılar (markalar ve ajanslar) ve satıcılar (medya ve teknoloji şirketleri) aynı blok zinciri standartlarında anlaşırlarsa, üçüncü şahıslara gerek kalmayabilir. Reklam ve kişilik doğrulama yeni şeyler olmasa da, aşağıdaki liste blok zincirin çok yönlülüğünü doğrular nitelikte. İşte, pazarlamacıların ve reklamcıların blok zincir kullanım alanlarını gösteren 27 madde;

1. Gerçek bir kişinin sözleşme süresine bağlı olarak reklamı gördüğünü ve reklam teslimini doğrulama.
2. Yayınlanan reklamların etkileşimini veya performansını doğrulama.
3.  Aynı reklamın hedef kitleye aşırı yüklenmesini önleme ve en uygun sıklığı sağlama.
4.Reklamı oluşturan, teslim eden ve performansını denetleyen yayıncılara, yazılımcılara ve diğer şirketlere ödeme sağlama.
5. İçeriklere örtülü bir şekilde davranışsal veya psikolojik olarak veri sağlayan tüketicilere ödeme sağlama.
6. İlgi alanları ve ödeme davranışları gibi kişisel teşhis verileri sağlayan tüketicilere ödül verme.
7. Tüketicilere verilerinin pazarlamacı tarafından nasıl kullanıldığını şeffaf bir şekilde gösterme.
8. Tüketicilere pazarlamacının verileri toplu olarak nasıl kullandığını anlatma.
9. Tüketicilere markanın fotoğraf veya video gibi önceden oluşturdukları içeriğin kullanımı için ödeme sağlama.
10. Reklamverenin kampanyasına yeni içerikler katmaları için tüketicileri ödüllendirme.
11. İnfluencerların gerçek olduklarını ve pazarınızın kriterlerini karşıladığını doğrulama.
12. Herhangi bir hesabın takipçilerinin gerçek hesaplar olduğunu, robot olmadığını doğrulama.
13. Halka açılacak herhangi bir reklamın ana şahıslar/partiler tarafından onaylandığından emin olma.
14. Bir reklamın özel çalışma olup olmadığını ve reklamda yer alan şirket tarafından reklamın onaylanıp onaylanmadığını saptamak için ödüllü yarışmalar düzenleme.
15. Ödül gösterileri veya sponsorlu yarışmalarda her bir kişinin bir oy hakkına sahip olduğunu ve kişilerin seçmen uygunluk kriterlerini karşıladığını doğrulama.
16. Herhangi bir reklam yayınlanmadan politik herhangi bir şeye atıf yapılmadığına dair kimlik doğrulaması yapma.
17. Pazarlamacılara yeni ürün veya hizmetlerin kitlesel fonlara inisiyal para teklifi oluşturma fırsatı verme. Böylece yatırımcılar girişimde pay kazanır.
18. Yalnızca mevcut ajans veya satıcı firma çalışanlarının kendi müşterilerinin verilerine münasip haklarla erişebildiğinden emin olma.
19. Tüketicilerin hileli bir şekilde puan toplamasını zorlaştırıp, onlar için yeni ödül programları oluşturma.
20. Her bir sözleşmeyi inceleme ve tasdik etme.
21.  Ajansların veya tarafların sigorta poliçeleri için denetlenebilir veri izi yaratma.
22. Bulut sistemine alternatif olarak veri depolama.
23. Kampanyalarınızda kullanmak üzere müzisyen, video grafiker ya da fotoğrafçılar gibi içerik üreticilerinden içerik lisanslarını satın alma..
24. İşçi adaylarının istihdam geçmişini ve raporlama yapılarını, referans kimliklerini ve diğer ayrıntıları doğrulama.
25. Kampanyalara harcanan zamanı, işin faaliyet ve performansına harcama.
26. E-posta dağıtımını doğrulama ve pazarlamacılarla hedef kitleleri arasındaki mesaj alışverişini izleme.
27. Pazarlamacılar, blok zinciri sahtekârlığı, spam’i ve saldırıları en aza indirgemek için kullanıyorlar, fakat siz bu güvenliği pazarlanabilir bir şey olarak da kullanabilirsiniz.

Yazar:  David Berkowitz

Çeviren: N. Beyza Elgin

Kaynak

Write A Comment