Şubat 28, 2021 – Marka Mutfağı

Şubat 28, 2021

vintage televisions turned on the floor.
Marka Mutfağı Blog

KİTLE İLETİŞİMİ İÇİN BİR MİLAT: TELEVİZYONUN İCADI

Kitle İletişimi İçin Bir Milat: Televizyonun İcadı Kitlesel iletişimin mihenk taşı, yüzyılın icadı; televizyon! İletişimde ve pazarlamada çığır açan televizyonun icadı nasıl oldu? Televizyonun günümüz reklamcılığı ve kitlesel iletişime katkısı nedir?...